Møde med SST om behandlingsmuligheder

Til
Sygehusbehandling og Beredskab
att: Søren Brostrøm
Axel Heides Gade 1
2300 København S

syb(A)sst.dk

Vivild den 08-08-2012

Vi vil gerne have et møde omkring transkønnede/transseksulle personer og deres behandling i det danske sygehus system.

Næstformanden Camilla Voss fra Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle, fra SF’s LGBT netværk, og sekretær i Trans-Danmark Irene Haffner og Tsjyden sexologisk rådgivning v. Erwin Maria Jöhnk med ca. 25 års erfaringen indenfor transkønnethed

Vi har følgende emner som vi meget gerne vil have et møde med jer om.

 1. På hvilken baggrund betragtes det i Sundhedsstyrelsen(SST), at kønsskifte er et specialiseret et område, at det kun er sexologisk klinik som kan udtale sig om hvor vidt en ansøgning kan imødegås eller ej?
  Vi har den holdning at det at være transkønnet, har med en kønsidentitetsforstyrrelse at gøre og ikke et seksuelt problem.
  Vi kan vælge at gå til samtaler andre steder, men det tæller ikke med, når man ønsker et helt eller delvist kønsskifte.
 2. Hvordan ser SST på muligheden for igen at oprette nummer 2 behandlingssted i Danmark?
  Der har tidligere været mulighed for at komme til samtaler / behandling I Århus på Psykiatrisk hospital indtil engang i 1985 hvor det blev nedlagt.
  Alene transporttiderne og omkostningerne derved taler for et andet behandlingssted end kun et enkelt i København.
 3. Hvordan ser SST på muligheden for at inddrage andre personer som har viden på området i behandlingssystemet?

Med baggrund i mine og andres erfaringer, har det stor betydning både for behandleren og klienten at der er nogen til stede, som ved hvad det drejer sig om, således at den enkelte ikke kun vurderes ud fra en psyko-videnskabelig vinkel, men også afvejes i en social virkelighed?

 

Bilag

Vedlagt nogle relevante uddrag af bogen ”Transkønnet informationer – en opslagsbog for alle der vil vide mere” Hele bogen kan hentes ned og printes ud her
http://emj-forlaget.dk/transemj22062012.pdf  den findes også som e-bog udgave og kan læses her
http://emj-forlaget.dk/transemj22062012.epub

Bilags titler:

 • Transseksualitet og psykisk sygdom? Af Erwin M. Jöhnk
 • Hvor henvender jeg mig? Af Erwin M. Jöhnk (behandlingsprocedure i dag i teori og praksis)
 • Transpersoner og børn Af Erwin M. Jöhnk
 • Transseksuelle og sexlivet Af Erwin M. Jöhnk
 • Hvad siger omgivelserne? Af Erwin M. Jöhnk
 • Transvestit og hvad så? Af Erwin M. Jöhnk
 • Myter og andet Af Erwin M. Jöhnk
 • Information om at være transkønnet af Irene Haffner

 

Med venlig hilsen fra

Irene Haffner
fra SF’ LGBT gruppe

Camilla Voss
Næstformand Trans-Danmark

Erwin Maria Jöhnk,
Sexolog og postop Female to Male

Kommentar: efter brevet er blevet sendt er Camilla Voss ikke længere næstformand i Trans-Danmark og kom med til mødet fra FATID http://fatid.org

Referat fra mødet med SST

Referat fra mødet i Sundhedsstyrelsen den. 29. oktober 2012

Referatet er laver af Camilla Kate Voss

Tilstede var.:

Erwin M. Jöhnk – Sexolog.

Camilla Kate Voss – Næstformand i FATID.

Marianne Jespersen – Sygehus og Beredskab (Speciel planlægningen)

Søren Brostrøm – Chef for afdelingen Sygehus og Beredskab. (Chef)

Anne Mette Dons – Tilsyn og Patientsikkerhed. (Chef)

Jette Blikfeldt – Tilsyn og Patientsikkerhed. (Jurist)

Irene Haffner – FATID – var forhindret i at deltage.

 

Efter en præsentations runde sagde Marianne, dette møde er først om fremmest et uformelt møde og det først og fremmest gjaldt om, at vi lige fandt ud af hvem hinanden er.

Vi startede med en livlig snak omkring de forskellige holdninger og synspunkter som der er i mellem transvestitter og transkønnede.

Søren spurgte om Trans-Danmark var en var en paraply organisation for alle transpersoner i Danmark?

Camilla redegjorde kort for hvordan Trans-Danmark var startet og hvor Trans-Danmark er i dag samt at der i Danmark ikke er en paraply organisation for alle de transkønnede i Danmark og sluttede med at FATID (Forening Af Transkønnede I Danmark) hjemmesiden hedder fatid.org.

Søren spurte til FATID som jeg kort redegjorde for og jeg fortalte lidt om hvad vores plan var med at starte småt og ikke brede sig ud med hundrede spørgsmål til alle mulige instanser. Derimod vil vi gerne sætte os ned og snakke om få konkrete ting og så arbejde videre der fra.

Dette var også grundlaget for at vi ikke havde mere end 3 spørgsmål med.

 

På en forespørgsel om hvilke foreninger der i dag findes i Danmark forklarede Erwin

hvilke foreninger der har eksisteret og hvilke der så er tilbage – Trans-Danmark – LGBT – at LGBT også har lavet nogle lokale afdelinger kaldet HoBit – FATID som er den eneste det kun varetager der transkønnede interesser. Der ud over er der Gender-Pioneers, som er en tænketank.

 

Anne Mette spurgte om vi var med af en Landsforeningen. Anne Matte havde indtryk af at LGBT var en landsforening med en fælles talsperson. Camilla sagde at det er lidt atypisk med LGBT det først og fremmest er en forening for bøsser og lesbiske der så har taget de transseksuelle ind i foreningen for, at kunne gøre foreningen støre og stærkere. Nu har Bøsserne og de lesbiske opnået hvad de har kæmpet for i mange år, nu er det bare som om, at de glemmer at hjælpe de transseksuelle. Når LGBTs talsperson siger at hun kommer fra Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske og transseksuelle så må man sige at ”landsforeningen” kun dækker for Bøsserne og de Lesbiske i Danmark.

 

Sundhedsstyrelsen vil gerne inddrage os i deres arbejde. (Hvilket også er deres målsætning) Men der er svært at henvende sig til flere foreninger for at høre alles meninger. Når Sundhedsstyrelsen har brug for hjælp henvender de sig til en hovedorganisation som så udpeger en eller to repræsentanter til at deltage i arbejdsgruppen.

Anne Mette udtrykte et ønske om en samlede organisation men på nuværende tidspunkt vil det være helt i orden med max 2-3 repræsentanter til et møde.

Alle de transkønnede’s største problem er, at de ikke er samlet i en stærk forening og det må vi så håbe på sker for alle parter.

Anne Mette spurte om vi regnede med at vi ville få alle transseksuelle over i vores forening.

Camilla – lige nu vil mange nok se os an og se hvad vi kan byde på, på længere sigt. Men vi er overbevist om, at de transkønnede nok skal komme ind i FATID.

 

Så havde vi en snak om FATID og både Søren og Anna Mette fik hver et gæstemedlemskab til FATID så de ved selvsyn kan kikke med og de er da også velkommen til at vare aktive i forummet.

Marianne ville spændt følge FATID i fremtiden og så hvad der ellers sker i Danmark

Så kom vi til selve indholdet af de punkter vi gerne ville snakke med dem om..

Vi fik at vide, hvis vi ville have et behandlingssted mere i Danmark så var det ikke i Sundhedsstyrelsen at vi skulle henvende os ved men ved regionerne.

(Dette har vi Så tænkt os, at arbejde videre med)

Helt konkret fik vi ikke at vide hvordan Seksologisk Klinik kan betragtes som et højt specialiseret område. Men sådan er det opbygget i systemet.

(Det vil vi undersøge nærmere og så spørger vi mere konkret omkring det)

 

Vi fik heller ikke, at vide hvilke forudsætninger behandlerne skal have for at kunne behandle folk med ”transsymptomer”.

(Dette er bestemt også noget, at vi vil arbejde videre med at finde ud af)

Vi kom også ind på problematikken Seksologisk Klinik og den måde, at de behandler på og Marianne udtalte at det fulgte retningslinjerne fra WPATH (Hvilket vi nok ikke er helt enige i – så det er også et punkt vi vil se nærmer på)

Vi snakkede om de forskellige ting det skal tages hensyn til og vurderes når en person bliver henvist til Seksologisk Klinik. Det vil være en katastrofe, at fejl behandle en som ikke har brug for at gå hele vejen. Derfor skal der også ses hvilke former for tilbud der skal kunne gives til patienterne der henvises til Seksologisk Klinik eller et evt. nyt sted. (Dette er ikke noget som vi kan gøre, men vi vil gerne være med i en arbejdsgruppe om dette emne.)

Det vil siges, at der skal ses på hvilke en hjælp Seksologisk Klinik kan give de helt unge og ikke mindst hvilken en vejledning som Seksologisk Klinik kan give til alle der bliver henvist til Seksologisk Klinik.

Der vil ikke være noget til hindrer for at sygehusene i regionerne kunne rådgive og vejlede de transkønnede men det er kun Seksologisk Klinik der kan indstille til en endelig kønsskifte operation og det kan der ikke laves om på. Det kræver bare at regionerne vil gøre det. (Så der har I noget lobbyist arbejde foran jer.)

Så havde vi en debat om behandlings forløbet ved Seksologisk Klinik og hvad vi gerne ville have og konklusionen denne debat kom Marianne med. – Det i ønsker er en mere rummelig behandlingsform. Erwin fortalte, at det var vigtigt, at Seksologisk Klinik tankegang blev flyttet fra at handle om sex til det følelsesmæssige område i forhold til hvordan man har det med sig selv. Det at man føler sig fanget i den forkerte krop har ikke noget med sexlivet at gøre. (Et vigtig emne som vi vil arbejde videre med.)

Et spørgsmål blev hængende og der er hvor mange transkønnede er der i Danmark?

Det kunne vi ikke svare på og Sundhedsstyrelsen ved det tilsyneladende heller ikke. Der nogle som selv prøver sig frem og så er der nogle som er blevet afvist på et forkert grundlag og så er der alle dem der ikke ved hvor de er selv.

(Det er også noget som vi vil kikke nærmere på, kort sagt finde nogle tal fra Danmark og fra udlandet så vi har noget at gå videre med.)

 

Vi fik at vide, at det er Seksologisk Klinik’s hovedopgave er at tage stilling til den kirurgiske vurdering når man snakker om et kirurgisk kønsskifte.

Det er for så hvidt også fint men eftersom der ikke er andre til, at tage sig af dem der kun har brug for lidt hjælp evt. kan nøjes med hormoner må det vel også være Seksologisk Klinik’s opgave at hjælpe dem også?

Problemet er, at det gør Seksologisk Klinik ikke, for Seksologisk Klinik er der kun to muligheder GLOBUS (operation) eller RETUR (du er lige blevet slået hjem).

Det vil på dansk sige, at der er faktisk ingen steder er hvor man kan få hjælp til, at finde ud af hvad man ”fejler”* eller hvor langt man har brug for at gå.

(Hvis der er rigtig så arbejder Seksologisk Klinik bare ud fra der retningslinjer de har fået. Så er det ud fra den synspunkt lige meget om mange kommer i klemme i det system der hedder Seksologisk Klinik. Det er helt sikkert noget vi skal arbejde videre med og gerne sammen med Sundhedsstyrelsen)

Sundhedsstyrelsen indrømmer, at udredning imellem de to kasser ikke eksister i det Danske sygehusvæsen på nuværende tidspunkt.

*) Vi er nød til gøre noget ved begreberne: Fejler, sygdom og diagnose når vi ser på vi bliver sygeliggjort i sundhedsvæsnet.

 

Det forholder sig sådan, at ingen sygehuse har søgt om, at lave en højt specialiseret sted der kan hjælpe de transkønnede. Derfor er der pt. ikke andre muligheder end Seksologisk Klinik. Det gælder om, at få nogen hospitaler til at søge.

(Det bliver nok svært hvis der ikke følger nogen penge med til det. Derfor er det vigtig at vi laver noget lobbyist arbejde over for sygehusene. Men der skal også være brugere nok til to klinikker i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi kommer med nogle tal og lægger frem på bordet så alle har noget at gå ud fra og tallene kan komme fra diagnoser)

Vi blev igen opfordret til, at få samlet alle de transkønnede i en stærk bruger organisation fordi så har vi en meget støre chance for, at blive hørt og blive taget alvorlig. Endvidere sagde de fra Tilsyn og Patientsikkerhed, at de gerne ville samarbejde med foreningen FATID/Erwin i fremtiden.

(Vi blev jo faktisk flere gange opfordret til, at samle alle de transkønnede i en og samme forening. Det var både et ønske fra Tilsyn og Patientsikkerhed og Sygehus og Beredskab, at de kunne kontakte foreningen hvis der var spørgsmål de ønskede besvaret af de transkønnede med også hvis der skal dannes en arbejdsgruppe sammen med de transkønnede.

Det må siges, at være et super godt tilbud vi der har fået.

(Nu har vi chancen og vi skal gribe den. Hvis vi vil det? Så kræver det, at de transkønnede bakke op om foreningen FATID))

 

Vi kom ikke for, at lave en revolution men for, at få en dialog i gang med sundhedsstyrelsen. Vi fik mere end vi kom efter.

 

Dette referat må kun gengives med tilladelse af Erwin eller FATID. Erwin må ligeledes bruge referatet på hans private hjemmeside.

Hilsen Camilla.